#amendoinspire

Där alla tänker lika, blir inte mycket tänkt!

30 minuter av viktiga och intressanta reflektioner och diskussioner om social hållbarhet, inkludering och mångfald.

Där-alla-tänker-lika,-blir-inte-mycket-tänkt

Social hållbarhet och socialt ansvarstagande inom företaget är idag en viktig faktor för unga talanger i valet av sitt nästa steg i arbetslivet. Att tillvarata kompetenser och se potentialen, att se bortom fördomar och att ge utrymme för inkludering och mångfald är för de flesta bolag prioriterade här och nu - och viktiga frågor för framtiden. Men det räcker inte längre med en policy och värdeord på väggarna. Det sociala hållbarhetsarbetet behöver göras på riktigt - och genomsyra verksamheten!

Ladda ner filmen från #amendoinspire: där alla tänker lika, blir inte mycket tänkt för att ta del av viktiga insikter, reflektioner och tankar om social hållbarhet, inkludering och mångfald. Du kommer bland annat få lyssna in till:  

• Hur arbetsgivare bör och kan arbeta med inkludering och mångfald inom organisationen.
• Hur vi lever som vi lär.
• Vad som krävs för att tillvarata och utveckla kompetensen i organisationen.
• Vikten av culture add framför culture fit.

Vi hoppas du får med dig ny kunskap och värdefulla insikter!

Fyll i formuläret

för att ladda ner filmen.